دیدگاه‌ها برای هنر هفتم http://cinema.netsit.ir يك سايت از جنس سينما Wed, 25 May 2016 04:21:05 +0430 hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.1 دیدگاه‌ها برای گفتگو با «ستاره صفرآوه» بازیگر تاجیکی نقش «لیلی» در چشم باد با حسین http://cinema.netsit.ir/?p=728#comment-14 Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000 http://cinema.netsit.ir/?p=728#comment-14 با سلام خانم صفرآوه مدتی است از شما خبری نیست الان مشغول چه می باشید من از اصفهان برای شما می نویسم برای من هم از شهر و دیار خود بنویسید

]]>
دیدگاه‌ها برای گفتگو با «ستاره صفرآوه» بازیگر تاجیکی نقش «لیلی» در چشم باد با حسین http://cinema.netsit.ir/?p=728#comment-13 Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000 http://cinema.netsit.ir/?p=728#comment-13 به من بازی خانم صفرآوه عالی بود برنامه شما هم عالی بود.

]]>
دیدگاه‌ها برای گفتگو با «ستاره صفرآوه» بازیگر تاجیکی نقش «لیلی» در چشم باد با حسین http://cinema.netsit.ir/?p=728#comment-12 Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000 http://cinema.netsit.ir/?p=728#comment-12 خانم صفرآوه از بس خوب بازی می کردید من ازدوری شما ناراحت بودم کاش دوباره به ایران ما بیایید.

]]>
دیدگاه‌ها برای گفتگو با «ستاره صفرآوه» بازیگر تاجیکی نقش «لیلی» در چشم باد با حسین http://cinema.netsit.ir/?p=728#comment-11 Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000 http://cinema.netsit.ir/?p=728#comment-11 خانم صفرآوه جواب من چه شد؟

]]>
دیدگاه‌ها برای گفتگو با «ستاره صفرآوه» بازیگر تاجیکی نقش «لیلی» در چشم باد با حسین http://cinema.netsit.ir/?p=728#comment-10 Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000 http://cinema.netsit.ir/?p=728#comment-10 خانم صفرآوه لطفا بیشتر به ایران بیایید ما منتظر شما هستیم برنامه شما عالی بود.

]]>